Bedrijven

Verminderd werkvermogen
Een onderneming wordt wel als ‘gezond’ bestempeld wanneer de boekhoudkundige balans de goede kant op slaat. Toch is het voor de draagkracht en voortgang van de onderneming minstens zo belangrijk om de gezonde werknemers te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat bij gemiddeld 15% van de werknemers sprake is van een verminderd werkvermogen. Dit percentage wordt bepaald door gezondheidsproblemen en zorgconsumptie, maar ook door aandoeningen aan het bewegingsapparaat en mentale problemen. De kosten die aandoeningen aan het bewegingsapparaat en medewerkers met mentale problemen met zich meebrengen, lopen al gauw naar meer richting € 3.500,– per medewerker. Tegelijkertijd hangt een verminderd werkvermogen nauw samen met een verminderde arbeidsproductiviteit op het werk en een verhoogd ziekteverzuim.

Triggers
De triggers voor een verminderd werkvermogen kan voornamelijk gezocht worden in ernstig overgewicht, een gebrek aan lichamelijke activiteit en het onvoldoende consumeren van fruit en groenten. Tevens wordt geconstateerd dat er vaak een samenhang is met een verhoogde medische consumptie.

Bevorderen werkvermogen
Het goede nieuws is dat werkvermogen ten allen tijde bevorderd kan worden. Het inzetten van leefstijl interventie kan gezonde voeding, het voldoende lichamelijke activiteit en (behoud van) een gezond gewicht stimuleren. Daarnaast is het belangrijk om interventies op het gebied van  werkgerelateerde factoren (zoals niet-belastende werkhoudingen) en organisatiefactoren in te zetten (zoals balans tussen werk en privé).

De rol van FITwithNESS
Het team van FITwithNESS is geschoold om hiaten tussen leefstijl en vitaliteit op te sporen. Na uitgebreid mondeling onderzoek bij werknemers dan wel werknemers, ontvangt werkgever een gedegen rapportage van bevindingen, conclusie(s) en aanbevelingen. Tenslotte zal in samenspraak een Plan van Aanpak uiteen worden gezet, waarbij het team van FITwithNESS door middel van deskundige uitvoering de gestelde doelen zal nastreven.

Wilt u meer weten over het project ‘Fit! op de werkvloer’? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We komen graag eens bij u langs voor een kennismaking, om hierna te bepalen of samenwerken (op projectbasis) voor uw onderneming interessant en kostenbesparend kan zijn.

    * verplicht veld