Innerlijke veerkracht

We weten allemaal dat het leven voortdurend met verrassingen komt; grote en minder grote gebeurtenissen die blijdschap brengen en soms verdriet. Ze horen nu eenmaal bij het leven, maar het betekent niet dat we er altijd even goed mee om kunnen gaan. Daarbij kunnen meerdere vervelende gebeurtenissen een opeenstapeling veroorzaken die de wond alleen maar dieper maakt. En in sommige gevallen kunnen de gebeurtenissen zó overweldigend zijn, dat iemand niet meer op eigen houtje een lichtpuntje kan zien. Je innerlijke veerkracht is dan ernstig uitgeput geraakt.

Door goed voor jezelf te zorgen, van jezelf te houden, stil te staan bij wie je zelf bent en jezelf de tijd en ruimte te geven die je dagelijks in meer of mindere mate nodig hebt, kan je je innerlijke veerkracht vergroten. Het vergroten van je innerlijke veerkracht gaat samen met het vergroten van je emotionele draagkracht. Het is belangrijk om bijzondere gebeurtenissen in je leven aan te kunnen, ook al zijn het leuke gebeurtenissen! Het betekent dat je in balans blijft, dichtbij je zelf blijft en meedeint met de golven van het leven, aldus innerlijke veerkracht hebt.

Je kan de golven niet stoppen,
 maar je kan wel leren surfen

Voor het vergroten van je innerlijke veerkracht richten wij ons op de drie pijlers die ik in mijn begeleiding hanteer: VoedingBewegingPsyche. Wanneer deze drie pijlers elk voor zich en onderling met elkaar in balans zijn, dan voel je je fit, energiek, gezond en mentaal sterk. Dan heb jij leren surfen!