Ontspanning

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de drie pijlers Voeding – Beweging – Ontspanning de succesformule zijn voor een algehele verbetering van de gezondheid. Wanneer deze drie pijlers ieder voor zich en onderling met elkaar in balans worden gebracht, kunnen klachten/symptomen en zelfs (auto-immuun)ziektes worden genezen dan wel worden voorkomen. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat aandacht voor dit hele plaatje naar alle waarschijnlijkheid zelfs noodzaak is om blijvend resultaat te bewerkstelligen.

De mens is een intelligent wezen. Via de eigen wil heeft men regie over zijn eigen leven. Deze wil is uiterst sterk, zelfs zó sterk dat deze onbewust de regie over ons leven kan krijgen. Op basis van gebeurtenissen uit het verleden, de gedachten die daarover gaan en zijn gegaan, de gevoelens die hierbij de revue zijn gepasseerd, kan onze wil helaas ook negatieve patronen veroorzaken.

Bijna onnodig is het om te vermelden dat het belangrijk is dat deze patronen doorbroken worden. Dat deze wil dermate sterk is om deze patronen te veroorzaken, betekent ook dat deze wil overnieuw geprogrammeerd kan worden zodat de wil positieve patronen veroorzaakt. Patronen die je nu heel bewust zélf kiest. Dat kan, want het is jóuw wil, jóuw denkpatroon, jóuw handelen en jóuw doel.

Als Mental Coach maak ik gebruik van diverse methoden om het doel van mijn cliënten helder te krijgen. Bewustwording van ‘oude’ patronen is hierbij heel belangrijk. Zonder bewustwording kan je namelijk geen blijvende gedragsverandering bewerkstelligen. Daarnaast is motivatie een voorwaarde, want zonder zonder motivatie vinden er op geen enkele manier stappen in de goede richting plaats. En wist je dat die motivatie diezelfde WIL is waar ik het zojuist over had? Motivatie en bewustwording zijn dus de aanzet tot het treden buiten je comfort zone. Zonder motivatie en bewustwording blijven oude patronen de kop opsteken.