Ontspanning

Als mens doen we voortdurend 3 dingen:

Opnemen – Verwerken – Loslaten

De onderlinge verhouding tussen deze drie toepassingen, is in de huidige maatschappij bij velen behoorlijk scheef getrokken. Het opnemen wordt op grote schaal toegepast, maar aan het verwerken komt men al niet meer toe. Want dan staat het volgende alweer klaar om opgenomen te worden. Zo is het loslaten van ondergeschikt belang geworden, en staat men niet meer stil bij wat er nu zoal gebeurd is of nog steeds gebeurt. Hoewel we doorleven, stijgt het stress niveau in ons lichaam tot ongekende hoogte. Met als gevolg: burnout, depressies, lichamelijke klachten etcetera.

Door tijd voor jezelf te nemen kan je dit voorkomen of verhelpen. En met het tijd voor jezelf nemen, bedoel ik dan ook ECHT tijd voor jezelf nemen. Dit is dan ook niet een avond op de bank hangen met de televisie aan, of met vriendinnen een verwendagje inlassen in een beauty centrum. Nee, ik bedoel daarmee dat je je in jezelf keert, dat jij alleen bent met je IK en dat je met jezelf ‘in gesprek’ gaat om er achter te komen hoe het met je zelf gaat.

Dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat eigenlijk? 
Er zijn talloze oefeningen beschikbaar om je zelf te ontspannen. De ene oefening vergt meer tijd dan de ander, en de er is ook verschil lichamelijke houdingen. Waar het uiteindelijk om gaat, is wat jíj het prettigste vindt en waar jíj je het beste bij ontspant. Dat is heel persoonlijk. Daarbij is het goed om te weten dat de geoefende beoefenaar van ontspanningsoefeningen, uiteindelijk in staat is zich volledig te ontspannen te midden van talloze mensen en met een heleboel kabaal eromheen. Met andere woorden: een geoefende beoefenaar weet zich ten allen tijde volledig te ontspannen.

Even doorluchten
Een voorbeeld van een ontspanningsoefening is het jezelf optimaal te voorzien van zuurstof en het activeren van het lymfesysteem door middel van de volgende ademhalingsoefening:

inademen: 1 – vasthouden: 4 – uitademen: 2

Dit kan je steeds uitbreiden door bijvoorbeeld te vermenigvuldigen met een factor 4. Dan krijg je: 4 – 16 – 8, of voor de gevorderden: 8 – 32 – 16. Doe deze ontspanningsoefening 3 keer per dag, steeds tien vitale ademhalingen per keer.

Tijdens mijn coaching leer ik mijn cliënten diverse ontspanningstechnieken toe te passen, waar zij enorm baat bij hebben. Soms zijn het microbreaks, die je zelfs onopvallend op je werk kan doen, en soms zijn het oefeningen die beter thuis uitgevoerd kunnen worden.