Je hormonen de baas!

Hormonen worden vaak gelinkt met zwangerschap, menstruatie en de overgang. Zo lijkt het alsof hormonen toch echt een ‘vrouwending’ zijn. Dat is een groot misverstand. Want hormonen regelen in elk menselijk lichaam, dus ook bij mannen, een heleboel belangrijke processen. Denk hierbij onder andere aan gewicht, humeur, groei en bloeddruk. Processen die, wanneer deze niet soepel verlopen, voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen.

Een ander misverstand is dat we weinig tot geen invloed op onze hormonen zouden hebben. Dat onze hormonen ten allen tijde alle kanten op kunnen vliegen en dat wij als lijdend voorwerp ons hieraan over dienen te geven. Dan heb ik goed nieuws! Want wij kunnen wél heel veel invloed uitoefenen op de werking en de onderlinge balans van ons hormonale stelsel. Met andere woorden: wij hebben invloed op onze gezondheid wanneer deze ondermijnd wordt door een disbalans in onze hormonen.

Het is dus van essentieel belang om te onderzoeken waarom jóuw hormonen uit balans raken. Dit kan te maken hebben met voeding, maar het kan ook een gevolg zijn van te weinig beweging of te veel stress. Maar onderschat ook de werking van noodzakelijke medicatie niet. Ook deze kan een negatieve invloed hebben op jouw hormonale huishouding.

Door eerst te onderzoeken wáár jouw hormonale disbalansen zitten, kunnen we daarna samen achterhalen hoe deze disbalansen ontstaan. Waar is gezondheidsverbetering te behalen? Tijdens mijn begeleiding word je je bewust van de werking van jouw hormonen, de invloed van jouw levenswijze en handelen op jouw hormonen én wat je eraan kan doen om daar een positieve invloed op uit te kunnen oefenen.

Al heel veel mensen hebben een traject bij mij zeer succesvol afgerond en hebben hun gezondheid weer in eigen handen gekregen. En dat hoeft niet te betekenen dat je als een FIT girl of boy door het leven gaat (mag wel natuurlijk ;-)), maar wél dat je de BESTE VERSIE VAN JEZELF wordt!